Aktiviteter for barn

Stoppeklokke-konkurranse på mobil


De fleste i foreldregenerasjonen husker nok stoppeklokke-konkurransene fra barndommen og ungdommen. Hvem klarte å stoppe stoppeklokka på minst tid? Eller eventuelt: hvem klarte å stopp den nærmest 10 sekunder BLANK?

Det er ingen grunn til å legge denne konkurranseformen på hylla. Faktisk er vilkårene enda bedre for en jevn og god konkurranse i dag enn før. Nå bruker nemlig mange de samme telefonene, og man kan dermed konkurrere mot hverandre uten å bruke samme fysiske klokke.

Utstyr stoppeklokke-konkurranse:

Mobiltelefon. Alle i konkurransen bør ha samme telefon (samme stoppeklokke-app), og aller helst samme versjon av appen/operativsystem.

Reglene i stoppeklokke-konkurranse er enkle:

Spill A, «Kjappingen»: førstemann (eller kvinne) til å stoppe klokken. Altså å få stoppeklokken til å vise MINST mulig etter at man har stoppet den. Vi foreslår best av 5.

Spill B, «Nøyaktige Nils»: Stoppe klokken nærmest mulig 10 sekunder blank. Nærmest vinner! Her foreslår vi best av 3.

Lykke til!

Legg inn en kommentar